Driftsstatus

Normal drift.

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

Aktuelt

8. januar 2020 - Elektroniske målere.
Vandværket indhenter lige nu målerdata fra de elektroniske vandmålere, som er opsat i 2019. Data vil blive givet videre til Gribvand for deres opkrævning af vandafledning pr. 31.12.2019.

Vedrørende den aktuelle debat om pesticider i drikkevandet fra vandværket henvises til bestyrelsens beretning fra årets generalforsamling Gen2019 Beretning.pdf samt notat fra Miljø- og fødevareministeriet

Alle vandmålere skiftes 
inden udgangen af 2020 til fjernaflæsningsmålere (Drive By). Arbejdet pågår, og vi udskifter i øjeblikket i området Hovedgaden og derefter følger området mellem Hovedgaden og skoven, i den gamle bydel.
Se flere informationer her.

Datoen for generalforsamling 2020 er ændret til den 20. juni 2020.

Vandets hårdhed er ca. 15
odH

Læs flere meddelelser
her.


 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:

Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657Antal besøgende
Besøgende: 3689