Driftsstatus

Normal drift.

4. december 2019
Brandvæsenet afprøver pt. brandhanerne i området. Der kan derfor forekomme kortvarrigt brunt vand fra hanerne.

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

Aktuelt

Alle vandmålere skiftes inden udgangen af 2020 til fjernaflæsningsmålere (Drive By). Arbejdet pågår, og vi udskifter i øjeblikket i området mellem Hovedgaden og stranden, i den gamle bydel.
Se flere informationer her.

Vandregningen 2019 er udsendt til betaling senest den 15. november 2019. Hvis din regning er tilmeldt PBS, fremgår på din betalingsoversigt for november.

Datoen for generalforsamling 2020 er ændret til den 20. juni 2020.

Vandets hårdhed er ca. 15
odH

Læs flere meddelelser
her.


 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:

Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657Antal besøgende
Besøgende: 2632