Driftsstatus

Normal drift.

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

 

 

 

 

Aktuelt

31. august 2020 - aflæsning af vandmålere til brug for opkrævning af vandbidrag.
Vandværket fjernaflæser i uge 36 vandmålerne hos de forbrugere, som har fået ny vandmåler. Øvrige målere vil blive skønnet til brug for afregning pr. 31/8-2020. Vandregninger vil blive opkrævet til betaling senest den 15. november 2020. 

11. maj 2020 - Coronakrisen (opdateret).
På grund af Corona-situationen vil vi gerne undgå personlige henvendelser. Kontakt os derfor gerne på telefon 4870 5726 (administration) og 2084 5701 (drift) eller pr. mail til adm@vejbytisvildevand.dk og drift@vejbytisvildevand.dk

30. juni 2020 - Elektroniske vandmålere (opdateret).
Alle vandmålere skiftes 
inden udgangen af 2020 til fjernaflæsningsmålere (Drive By). Arbejdet pågår, og vi udskifter i øjeblikket i området Tisvilde Bygade og Vejbyvej.
Se flere informationer her.


Vandets hårdhed er ca. 15 odH

Læs flere meddelelser her.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:

Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657Antal besøgende
Besøgende: 8743