Driftsstatus


Normal drift.

Link - undgå frostskader på vandrør

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Generalforsamling 2021
Pga. Corona-situationen har bestyrelsen besluttet at flytte årets ordinære generalforsamling til lørdag den 28. august 2021 kl. 10.

Målerbrønde og frostvejr
If. med frostvejr beder vi alle være opmærksomme på, at dækslet på målerbrønden skal slutte tæt for at brønden holdes frostfri.

Aflæsning og opkrævning
Vi har i uge 1 indhentet aflæsninger via driveby til brug for opkrævning af vandbidrag pr. 31/12-2020. Vandregninger sendes ud i marts måned med betalingsfrist den 15. april 2021. 

Coronavirus
På grund af Corona-situationen vil vi gerne undgå personlige henvendelser. Kontakt os derfor gerne i stedet på telefon 4870 5726 (administration) og 2084 5701 (drift) eller pr. mail til adm@vejbytisvildevand.dk og drift@vejbytisvildevand.dk

Målerprojekt
Alle vandmålere er nu skiftet til
fjernaflæsnings-målere (Drive By). 

Se flere informationer her.

Vandets hårdhed er ca. 15 odH

Læs flere meddelelser her.

 

 

 

 

 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:

Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657Antal besøgende
Besøgende: 11874