Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 20. juni 2020 kl. 10
(datoen er ændret i forhold til det udsendte referat fra 2019). 

Informationer vedrørende generalforsamlingen vil senere kunne hentes herunder: 

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport 2019
Budgetter
Takstblad
Referat