Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 20. juni 2020 kl. 10
(Bemærk, datoen er ændret efter referatet fra 2019 er udsendt). 

Informationer vedrørende generalforsamlingen vil senere kunne hentes herunder: 

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport 2019
Budgetter
Takstblad
Referat