Bestyrelsen


Navn  Adresse Født (år)   Post i bestyrelsen     Profession Valgt til bestyrelsen
Peder Andersen  Rågevej 6 1948 Formand Fhv. industriassurandør,
merkonom
30-05-1999
(Vænget)
Jørgen Stålfos  Koglevej 20 1946 Næstformand Økonom 13-06-2009
(Studebjerg)
Feline Munck  Kaprifolievej 8 1949 Sekretær Fhv. redaktør 30-05-2010
(Vænget)
Tine Kortenbach Bragesvej 3 1959 Medlem Forelægger, cand.agro
og journalist
30-05-2015
Jørgen Lilholm  Engblommevej 3 1953 Medlem Bygherrerådgiver,
ingeniør
06-05-2017
Henrik Porst Svanemosen 2 1947 Suppleant It-direktør, ingeniør 06-05-2017
(som suppleant)
Susanne Legêne  Tårnbakken 19 1947 Suppleant Gas- og vandmester 05-05-2018
(som suppleant)
Kirsten Brennum Snerlevej 2   Kritisk revisor    
Kaj Uhre Kælderbjergvej 38   Kritisk revisor
(suppleant)